CWO Diploma's

Al jaren wordt er binnen Scouting Nederland het systeem van het MBL gehanteerd. MBL staat voor Machtiging Boot Leiding en geeft weer dat de houder van het diploma in staat is een boot te leiden voor de specifieke discipline. Bijvoorbeeld het MBL M1 geeft weer dat de houder op een verantwoorde wijze met boot en bemanning kan omgaan bij het varen met een buitenboordmotor.

Daarnaast bestaat er de CWO, de Commissie Watersport Opleidingen, welke een overkoepelend orgaan is, bestaand uit KNWV, Hiswa, Recron en ANWB. Het doel van deze organisatie is de kwaliteit van de vaaropleidingen van bij de CWO aangesloten vaarscholen en verenigingen op een hoog niveau te houden. De CWO-diplomalijn is landelijk erkend en is gebruikelijk op de zeilscholen (zo ook bij de Zeilschool Scouting Nederland).

Sinds een paar jaar zijn Scouting Nederland en de CWO bezig de diplomalijnen MBL en CWO op elkaar af te stemmen, zodat er eenheid ontstaat wat betreft de eisen en mogelijkheden.

Voor de theoretische en praktische eisen zijn de MBL's gebaseerd op de CWO-diploma's. Ook een aantal ‘waterwerk-insignes’ zijn gelijk getrokken met de diplomalijn van de CWO. Dit zijn dan vaak de niveaus I en II. Zo is bijvoorbeeld het insigne zeilen Rood gelijk aan het CWO diploma Kielboot I. In bijna alle gevallen is het CWO-III-niveau het MBL-niveau. Zie hiervoor ook de onderstaande tabel.

 Insigne/ MBL   CWO diploma
 Insigne roeien  Roeien I/II
 MBL roeien (R)  Roeien III
   
 Insigne zeilen rood  Kielboot I
 Insigne zeilen groen  Kielboot II 
 MBL zeilen (Z1)  Kielboot III
   

 Insigne buiterboord
 motor varen

 Buitenboordmotor I/II
 MBL motoren (M1)  Buitenboordmotor III

Als je nu een MBL hebt behaald bij je Regionale Admiraliteit, krijg je in plaats van het oude MBL diploma, nu een CWO diploma met een specifieke stempel. Daarop staat:

‘Aan dit diploma is tevens verbonden:
Machtiging voor Bootleiding
De voorzitter van de Landelijke Admiraliteit van Scouting Nederland verleent hierbij machtiging aan bovengenoemde waterscout om leiding te geven op vaartuigen van hiernaast genoemde categorie onder daar genoemde omstandigheden.’

Read 922 times Last modified on dinsdag, 10 mei 2016 20:49