zondag, 05 oktober 2014 15:24

Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden gelden voor het gebruik van de website, diensten en eventuele producten van: 

  • Waterscouting Jan van Gent, KvK 58213201
  • Stichting Scouting Waterwerk Jan van Gent, KvK 41077092

beide te Maastricht. Hierna genoemd als 'Waterscouting Jan van Gent'.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer Waterscouting Jan van Gent hyperlinks naar andere internetsites (van derden) aanbiedt, waaronder Scoutpedia, Scoutingforum en eventuele links naar Scouting Nederland, individuele Scoutinggroepen, stichtingen en steunpunten, betekent dit niet dat Waterscouting Jan van Gent de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt of in staat voor de informatie. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Waterscouting Jan van Gent aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites, is door Scouting Nederland niet geverifieerd.

Cookies

Waterscouting Jan van Gent is wettelijk verplicht bezoekers te informeren over coockiegebruik. Waterscouting Jan van Gent maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor het beheer van webstatistieken en social media. De cookies bewaren geen persoonsgegevens en zijn dus niet aan een individu te koppelen.

Persoonlijke data

Voor het inloggen op de website www.waterscoutingjanvangent.nl wordt gebruik gemaakt van door de bezoeker opgegeven inloggegevens. Deze gegevens worden alleen gebruikt om via de login toegang te verschaffen tot de websites van Waterscouting Jan van Gent.

Daar waar een bezoeker gebruik maakt van de mogelijkheden om informatie te verkrijgen of bestellingen te plaatsen, worden de daarbij verzamelde gegevens slechts gebruikt om de bezoeker te voorzien van de gevraagde producten of informatie.

Noodzakelijk verzamelde gegevens worden voor zolang als nodig is opgeslagen in een beveiligde omgeving met zeer beperkte toegang.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Waterscouting Jan van Gent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade, ongeacht of Waterscouting Jan van Gent op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Waterscouting Jan van Gent of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (v) misbruik van deze internetsite, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en (vrijwillige) medewerkers van Waterscouting Jan van Gent.

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

Waterscouting Jan van Gent behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Fotomateriaal en content

Content en foto's zijn ©Waterscouting Jan van Gent en diverse fotografen. Wilt u iets van dit fotomateriaal of teksten, downloads en overige media gebruiken, neem dan contact op met de webmaster.

Read 1237 times Last modified on dinsdag, 10 mei 2016 21:27
More in this category: « Disclaimer Agenda Zeeverkenners »